Ratkaistaan yhdessä!

Mitä jos resurssien puute ei olisi kasvun esteenä?

Citywork logistiikka- ja resursointiratkaisuiden neljä tukijalkaa ovat optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi, jota ohjaa aina paikallinen terminaalikohtainen työnjohto, tukenaan valtakunnallinen palvelutiimi. Laita viestiä logistiikkaratkaisut@citywork.fi tai soita 020 323 320!

Palveluratkaisut

Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoimaresursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä ja nostetaan liiketoimintanne kasvuun.

Citywork on toiminut johtavien logistiikka- sekä muiden tuotantoalan yrityksien kanssa yhteistyössä jo vuodesta 2006. Olemme olleet optimaalisen henkilöstöresurssien toimittaja ja omaamme vahvan sijan henkilöstövuokrauspohjaisessa yhteistyössä.

Ulkoistus

Palvelulupaus, parhaat toimintatavat ja KPI -mittarit

Prosessien ulkoistaminen ja keskittyminen ydin­liiketoimintaan.

w

Yhdessä määritelty palvelulupaus

Päivittäistä tekemistä ohjaa yhdessä määritelty palvelulupaus, joka määrittää palvelun sisällön, sen tavoitteet sekä tavat toimia.

Sovitut, kehittyvät toimintatavat ja KPI -mittarit

Sovittuun palvelulupaukseen pääsemiseksi, olemme yhdessä määritelleet parhaat mahdolliset toimintatavat sekä niiden seuraamisen. Mikäli havaitsemme toimintatavoissa poikkeamia, raportoimme niistä ja kehitämme niitä tarvittaessa. Toimintamme tehokkuutta ja laatua seurataan sovittujen KPI mittareiden kautta.

Suoritusperusteinen hinnoittelu ja laatubonukset

Perushinnoitteluperusteena voi olla esimerkiksi käsitellyt yksiköt tai kilot. Toivomme yhteistyöhön liitettäväksi myös laatubonusjärjestelmiä, jotka kattavat myös osaltamme henkilöstömme.

Resursointipalvelu

Optimaalinen henkilöstöresurssi

Työvoiman tuottavuuden kasvattaminen muuttuvien kulujen optimoinnilla.

&

Työntuottavuus kasvaa

Parannamme työn tuottavuutta panostamalla osaavan työvoiman löytymiseen sekä optimoimalla työvoimaresursseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaamme saavat aina käyttöönsä tarpeenmukaisen henkilöstöresurssin.

Osaajaresurssipoolit

Ylläpidämme asiakaskohtaisia henkilöstöresursseja ja alueellisia osaajapooleja, joista asiakkaamme saavat aina tarpeen mukaisen henkilöstöresurssin käyttöönsä ja työntekijät toivomansa määrän työtä. Resursointiratkaisussa asiakas ulkoistaa minimi- tai keskimääräisen tason ylittävän henkilöstötarpeen resursoinnin. ​

Työnjohto osana kokonaisuutta

Tarvittaessa voimme osallistua myös työnjohtoon, työhön osallistuvien palveluesihenkilöiden avulla.​

Henkilöstöpalvelut

Tilapäiseen tarpeeseen

Autamme optimoimaan työvoimatarpeen tilapäisissä ruuhkahuipuissa ja sijaisuuksissa.​
Kattavan työntekijäpoolin kautta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin nopealla aikataululla, lyhyeksi tai pitkäksikin aikaa.​​
Palveluumme sisältyvät työntekijöiden työsuhdeasioiden hoito, palkanmaksu, työterveyshuolto ja vakuuttaminen.​

Citywork kumppanina

Citywork logistiikka- ja resursointiratkaisuiden neljä tukijalkaa ovat optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi, jota ohjaa aina paikallinen terminaalikohtainen työnjohto, tukenaan valtakunnallinen palvelutiimi.

T

Paikallinen työnjohto ja asiakashoito

Esimiehet tekevät kiinteää yhteistyötä asiakkaiden työnjohdon kanssa, jotta yhdessä sovitut tavoitteet saadaan ylitettyä päivittäin. Asiakaskohteen koosta riippuen esimiehiä on tarpeenmukainen määrä ja tarvittaessa jokaisessa vuorossa on oma tiimivetäjä, joiden esimiehenä toimii palveluesimies.

Z

Tunti- ja suoritehinnoittelu

Palvelumme veloitetaan pääsääntöisesti tunti-ja suoriteperusteisesti, määritämme asiakkaidemme kanssa tavoitetasot palveluiden kustannus-ja laatumittareiden kehittymiselle. Näitä seuraamme avoimesti ja jaamme yhdessä saavutetut hyödyt tasan.

Optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi

Optimaalinen ja osaava henkilöstöresurssi on yksi neljästä Cityworkin logistiikkaratkaisujen keskeisistä toiminnoista. Ylläpidämme asiakaskohtaisia ja alueellisia osaajaresursseja, josta asiakkaamme saavat aina tarpeen mukaisen henkilöstöresurssin käyttöönsä. 

\

Valtakunnallinen palvelutiimi

Palvelutiimi tukee ja varmistaa, että optimaalinen henkilöresurssi on aina käytössä sataprosenttisesti. Tiimi tukee paikallisia esimiehiä työntekijöiden löytämisessä, resurssien suunnittelussa, HR-tehtävissä sekä palkkahallinnossa.
Logistiikka- ja resursointipalveluidemme asiakkaille on lisäksi 24/7 päivystys, jolla varmistetaan vuoden jokaisena päivänä palveluiden laadun toteutuminen muuttuvissakin tilanteissa.

Testaa Profiilivahtiamme ja löydä sopivat tekijät

Profiilivahtimme auttaa yrityksiä löytämään sopivat tekijät, ilman turhia palavereita. Uuden tiimiläisen tai työntekijän löytäminen voi olla ajankohtaista ja akuuttia tai rekrytointipäätöstä vielä pohditaan. Profiilivahdin voi asettaa päälle etsimään sopivia kandidaatteja ja päätöksiä voi tehdä vasta myöhemmin. Testaa rekrytoinnin parasta kumppania!

Luo ilmainen Profiilivahti

Tarve erityisosaamiselle? Testaa Profiilivahtiamme ja selaa anonyymejä profiileja!